Kitab-Kitab

Berikut adalah kitab-kitab turats pilihan sebagai maraji’ untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa Syari’ah Islamiyah, dalam menunjang pemahaman akan tsaqofah Islam serta maddah-maddah yang ada di bangku perkuliahan;

Kitab Kanzu ar-Roghibin Syarh Minhaj at-Thalibin

Kitab Nihayah as-Suul Syarh Minhaj al-Ushul

Kitab Hasyiyah Qalyubi wa ‘Umairah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin